Docházkové systémy

Evidence docházky – každý ze zaměstnanců obdrží osobní identifikační médium. Jako médium mohou být čipy DALLAS v podobě klíčenky, nebo bezkontaktní karty, či přívěsky. ID médium se přiřazuje na kartě zaměstnance spolu s dalšími osobními údaji a předpisy pracovního režimu.  Pro každý terminál můžete nadefinovat až 50 různých operací pro průchod terminálem (příchod do práce, odchod k lékaři, odchod na služební cestu, odchod na jiné pracoviště, …). Každému pracovníku je přiřazen kalendář, podle kterého je mu počítán fond pracovní doby a následné přesčasy. Načítání dat z terminálů se provádí ručně v případě potřeby nebo jej lze jako další funkce programu přednastavit automaticky v plánovači úloh. Výsledný algoritmus pro výpočet odpracované doby je dán individuálním nastavením dle potřeby podniku.

Instalujeme především české systémy GACC a ACS-line.

Docházkové terminály RFID:

Docházkové terminály systému ACS-line nacházejí své využití v evidenci pracovních operací jako jsou příchody, odchody a další typy operací související s pracovními procesy. Každý terminál obsahuje zabudovaný displej pro zobrazování zvolených druhů operací, klávesnici pro rychlou volbu požadované operace a čtecí zařízení. Typ čtecího zařízení je volitelný dle zvolené RFID technologie. Docházkové terminály pracují souběžně i jako přístupové moduly.

Docházkové terminály BIOMETRICKÉ:

Terminál je určen pro registraci docházky pomocí otisku prstu. Umožňuje 105 registrací pracovní doby a možnost zobrazení salda přesčasů ke dni zpracování v PC. Používá zvukovou a optickou signalizaci, včetně zobrazení jména a typu registrace na grafickém LCD displeji. Informace o registracích a saldu pracovní doby ukládá do paměti, proto nemusí nepřetržitě komunikovat s PC. Zabudované diagnostické funkce zabezpečují bezpečný přenos dat. Symboly registrací lze volitelně měnit. Umožňuje připojení externího snímače a elektromagnetického zámku nebo turniketu pomocí zabudovaného relé.