Naše služby > Výtahové systémy

Výtahové systémy

Výtahové systémy - slouží k ovládání elektroniky výtahu pomocí reléových modulů. Řídící jednotka porovnává přijaté kódové číslo média a vyhodnocuje žádost o povolení přístupu do jednotlivých podlaží. Seznam oprávněných médií (osob) je do jednotky zadáván jednorázově z nadřazeného počítače, do kterého jsou zároveň přenášeny evidované události uložené v paměti jednotky. Volitelná pracovní adresa v rozsahu 0-254 umožňuje připojení až 255 jednotek na společnou galvanicky oddělenou linku RS485. Relé jednotky lze využít k přivolání výtahu do určitého podlaží.