Naše služby > Přístupové systémy > Systémové řízení přístupu:

Systémové řízení přístupu:

Systémové řízení přístupu:

Každému identifikačnímu médiu v systému lze nastavit libovolná časová oprávnění pro vstup do vybraných prostor, v systému jsou evidovány všechny pohyby osob včetně pokusů o neoprávněné vstupy, pomocí grafické nadstavby lze ON-LINE monitorovat a ovládat prostory v reálném čase, využití také pro signalizaci stavu hlídaných vstupů (násilné vniknutí, nezavření), speciální řešení pro školy, obytné domy, parkoviště, sportoviště.

Zpět